8 października, 2018

8 października 2018

Program FLEX

Informujemy o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2019/2020. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Program jest całorocznym w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.
8 października 2018

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”

muzeum powstania warszawskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego pragnąc wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności, a także te, które dokonały bohaterskiego czynu ustanowiło w 2011 r. Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody”. W połowie października b.r. zostanie ogłoszona przez Muzeum Powstania Warszawskiego VIII edycja konkursu o Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody”. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów mija 3 grudnia 2018 r.