3 września, 2018

3 września 2018

Zgłaszanie szkół do udziału w wojewódzkim tematycznym konkursie historycznym „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, informujemy, że została uruchomiona platforma umożliwiająca zgłoszenie szkoły do wojewódzkiego tematycznego konkursu historycznego „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości”. Konkurs będzie się odbywał w roku szkolnym 2018/2019. Zapraszamy do wzięcia udziału uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Udział uczniów szkoły w konkursie następuje na podstawie zgłoszenia, za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie Kuratorium pod adresem: http://ko-gorzow.edu.pl/konkurshistoryczny Termin zgłoszenia szkoły do konkursu do dnia 28 września 2018 roku.
3 września 2018

Poświadczenie klauzulą apostille świadectw/dyplomów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille dokonuje się na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 I.PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.
3 września 2018

Wydawanie zaświadczeń z przebiegu nauki szkół zlikwidowanych lub przekształconych

I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2016 poz. 1827). II. WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania poniżej), w przypadku zmiany nazwiska – kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę (tylko w przypadku wniosków przesłanych pocztą),