Czerwiec 14, 2017

14 czerwca 2017

Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

logo_ko
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół W chwili obecnej rozpoczął się w szkołach proces wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji celowej w roku 2017. Szkoły dokonując wyboru biorą pod uwagę oferty składane przez podmioty gospodarcze działające na rynku podręczników szkolnych.
14 czerwca 2017

Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”

logo_ko
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół województwa lubuskiego W dniu 31 maja 2017 roku zakończył się kolejny etap wdrażania opracowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”. Dyrektorzy szkół,
które wyrażają chęć przystąpienia do Programu, poproszeni zostali o wypełnienie krótkiej ankiety, w której zadeklarowano chęć przystąpienia szkoły do Programu oraz wskazywano koordynatora Szkolnego Programu Wspierania Zdolności i Talentów.