Maj 2017

30 maja 2017

Przedstawiciele programu eTwinning

etwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Krajowe Biuro informuje o powołaniu nowej sieci przedstawicieli regionalnych programu eTwinning. W każdym z województw działają trenerzy warsztatów komputerowych eTwinning. Są to doświadczeni nauczyciele praktycy i pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli realizujący od lat projekty eTwinning, laureaci licznych konkursów i Odznak Jakości. Ich zadaniem jest prowadzenie szkoleń komputerowych dla osób chcących dołączyć do społeczności eTwinning, a także tych bardziej doświadczonych, którzy chcą poznać program nieco lepiej i rozpocząć swój pierwszy projekt.
30 maja 2017

Konkurs dla dzieci i młodzieży na hasło i plakat promujące segregację śmieci

Ministerstwo Środowiska ogłasza konkurs dla uczniów szkół wszystkich poziomów na hasło i plakat promujące segregację śmieci. Zadaniem uczestników jest wymyślenie hasła promującego segregację odpadów i przygotowanie ilustrującego je plakatu. Załączniki Formularz zgłoszeniowy Data: 2017-05-30, rozmiar: 32 KB Regulamin konkursu Data: 2017-05-30, rozmiar: 220 KB Pobierz wszystkie pliki
30 maja 2017

Informacja o wynikach rekrutacji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

logo_LKO
Informujemy, że dnia 26 maja 2017 r. odbyło się posiedzenia komisji rekrutacyjnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego ustalono listę osób zakwalifikowanych do udziały w szkoleniu na koordynatorów oraz listę rezerwową. Wykaz osób zakwalifikowanych zamieszczamy poniżej.   Lp. Imię i nazwisko osoby,
która przesłała zgłoszenie Spełnione wymagania formalne (tak/nie) Decyzja
o zakwalifikowaniu do oceny merytorycznej (tak/nie) Data i godzina zgłoszenia   Uwagi 1. Elżbieta Nowak tak tak 18.05.2017 Zielona Góra 2.
29 maja 2017

Spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+

erasmus plus
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym programu Erasmus+ dla młodzieży. Warsztaty odbędą się 9 czerwca 2017 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (ul. Dąbrowskiego 41D/3) w Zielonej Górze. Załączniki Program spotkania Data: 2017-05-29, rozmiar: 379 KB
29 maja 2017

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Scenograficzny „ŻYWE OBRAZY”

stowarzyszenie5dzieciom
Stowarzyszenie Piątka Dzieciom przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, Gimnazjum nr 2 w Tychach oraz Teatr Mały w Tychach zapraszają uczniów w wieku 10-16 lat, z Polski  oraz z zagranicy, do wzięcia udziału w IV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Scenograficznego „ŻYWE OBRAZY”. Konkurs objął honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.  
29 maja 2017

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli, Luksemburgu i Monachium

men
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, języka polskiego w Brukseli i Luksemburgu oraz nauczyciela muzyki w Monachium. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:   Załączniki ogłoszenia o konkursach Data: 2017-05-29, rozmiar: 117 KB oświadczenie Data: 2017-05-29, rozmiar: 73 KB Pobierz wszystkie pliki
29 maja 2017

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe pt. Programowanie z eTwinning – Bydgoszcz

etwinning
Zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
do udziału w bezpłatnym seminarium szkoleniowo-kontaktowym Programowanie z eTwinning, które odbędzie się w dniach w dniach 6-7 czerwca 2017 w Bydgoszczy. Seminarium „Programowanie z eTwinning” jest połączeniem programowania – jednego z założeń reformy oświaty na lata 2016-2022 z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w projektach eTwinning. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów początkujących w Programie eTwinning, chcących rozpocząć współpracę z inną polską szkołą wykorzystując TIK,
25 maja 2017

Dotacja celowa na podręczniki 2017 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Lubuskiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie oraz Wójtowie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691) uprzejmie proszę o składanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na załącznikach nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia. W związku z faktem, iż tegoroczne wnioski o udzielenie dotacji celowej,
24 maja 2017

Program Pajacyk- nabór wniosków na rok szkolny 2017/2018

polska akcja humanitarna
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Wnioski można składać do 10 lipca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego), należy wypełnić załączony poniżej formularz i przesłać na adres Polskiej Akcji Humanitarnej (ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń) lub skorzystać z formularza dostępnego online: http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia . Fundacja skontaktuje się z placówkami,
24 maja 2017

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „BEZPIECZNA+”

Uprzejmie informujemy, że nadal trwa nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w 2017 roku. Wnioski można składać do 01 czerwca 2017 roku. Jest to ostatni rok, w którym można składać wnioski w ramach programu Bezpieczna + Załączniki Ogloszenie o konkursie Data: 2017-05-24, rozmiar: 25 KB wniosek-o-udzielenie-wsparcia-finansowego-bezpieczna-2017 (1) Data: 2017-05-25, rozmiar: 125 KB Pobierz wszystkie pliki
22 maja 2017

Wyniki III. Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego

9 maja 2017 r. na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp. odbył się III Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego. W rywalizacji brały udział reprezentacje szkół CKZiU „ELEKTRYK” z Nowej Soli, Zespołu Szkół Technicznych z Zielonej Góry oraz  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Gorzowa Wlkp. Drużyny ocenione zostały w trzech konkurencjach: piosenki marszowej, musztry obowiązkowej i musztry paradnej. Podczas Przeglądu mieszkańcy mogli zapoznać się z uzbrojeniem 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz Patrolu Rozminowania nr 3 z  2.
19 maja 2017

Ogólnopolski Konkurs o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”

alt
Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli i szkół województwa lubuskiego Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska. W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., przedszkola i szkoły przesyłają zgłoszenia konkursowe wraz z materiałami na płycie CD na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul.
17 maja 2017

Ekoedukator

inspekcja ochrony srodowiska
Ekoedukator to nowa inicjatywa edukacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze. Jest cykl publikacji popularno-naukowych , które pomogą wszystkim, bez względu na wiek, poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska i spojrzeć na wiele codziennych problemów z praktycznej strony.