Kwiecień 27, 2017

27 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek

alt
Zarządzenie Nr 17/2017  Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek określa w §2 zakres merytoryczny opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie zgodności z przepisami arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek, w tym realizację ramowych planów nauczania. W związku z powyższym prosimy Dyrektorów szkół i placówek o załączanie szkolnych planów nauczania do dokumentacji przesyłanej do zaopiniowania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.