9 października 2023

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

W imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapraszamy szkoły do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2023 r.

Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Program jest rozwinięciem treści i zagadnień zwartych w podstawie programowej.
Przygotowane szkolenia, materiały edukacyjne, webinaria oraz wsparcie ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych przyczyniają się do wzrostu wiedzy oraz podniesienia kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół oraz uczniów w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie, to nie tylko podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, ale także istotne cele organizowanego Programu. Uczestnicy Programu korzystają ze specjalistycznych szkoleń kadry pedagogicznej oferowanych przez Urząd, jak również z materiałów edukacyjnych służących wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami. Rekrutacja do Programu rozpoczęła się 1 września 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie internetowej UODO pod adresem: www.uodo.gov.pl/tdts oraz w załączonych materiałach.

Załączniki

HARMONOGRAM XIV EDYCJI 2023_2024
Data: 2023-10-09, rozmiar: 736 KB
TDTS_plakat_final
Data: 2023-10-09, rozmiar: 1 MB