15 kwietnia 2024

Lednicka Wiosna Poetycka – Turniej Jednego Wiersza „O koronę wierzbową”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 12 do 19 lat, do udziału w XVIII Lednickiej Wiośnie Poetyckiej. W jej ramach odbywać się będzie Turniej Jednego Wiersza „O Koronę Wierzbową”.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie, mogą być one także tematycznie związane z Ziemią Lednicką, pandemią, ważnymi wydarzeniami, rocznicami literackimi i historycznymi szczególnie znaczącymi dla Wielkopolski, w 3 egzemplarzach (wydruk) oraz w wersji elektronicznej, wysłane na adres e-mail: bibliotekaxxlo@wp.pl
 • każdy egzemplarz musi być podpisany (imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa i numer telefonu szkoły),
 • warunkiem udziału jest załączenie wypełnionej Karty uczestnika
 • prace należy nadsyłać w terminie do 20maja 2024r. na adres:
  Biblioteka Szkolna
  XX Liceum Ogólnokształcące
  os. Wichrowe Wzgórze 111
  61-699 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie) XXVIII Lednicka Wiosna Poetycka Turniej Poetycki „O koronę wierzbową”.

Wiersze ocenią jurorzy (poeci, krytycy, poloniści).
Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego spotkania finałowego 1 czerwca w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach, a także na stronie internetowej XX Liceum
http://www.xxlopoznan.edu.pl/, bibliotekaxxlo@wp.pl i pod numerami telefonów:
61/ 820 82 03 ,61/ 427-59-34 lub kom. 695 501 313, 697299173, stanislawa.lowinska@wp.pl

Załączniki