20 marca 2024

Konkurs grantowy „Przestrzenie Dobrostanu”

Fundacji Szkoła z Klasą zwraca się z ofertą konkursu grantowego „Przestrzenie Dobrostanu” skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych umożlwiającego zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej w wysokości 8 tys. złotych.

Bez wątpienia istotną sprawą jest, w jakiej przestrzeni uczą się na co dzień uczniowie i uczennice. Z jednej strony ważna jest estetyka i funkcjonalność pomieszczeń, a z drugiej przestrzenie dające poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające wyciszenie i odpoczynek. Ważne jest, aby przestrzeń, w której spędza się kilka godzin dziennie, była przyjazna i wspierająca, nie rozpraszała, a wspomagała proces edukacyjny i dawała poczucie bezpieczeństwa.

Szkoły niejednokrotnie mierzą się z wyzwaniami braku miejsca w szkołach oraz odpowiedniego dostosowania przestrzeni szkolnych do nauki dla powiększającej się liczby uczniów i uczennic. Organizatorzy Konkursu wierzą w efekt synergii w realizacji wspólnego celu – wsparcia szkół w mierzeniu się z wyzwaniami dotyczącymi zagospodarowania przestrzeni. Są przekonani, że na bieżąco monitorują Państwo sytuację w szkołach, a im z kolei bardzo zależy na dotarciu do jak największej liczby szkół, nauczycieli i nauczycielek, aby to właśnie oni mogli skorzystać z benefitów „Przestrzeni Dobrostanu”.

W ramach konkursu grantowego „Przestrzenie Dobrostanu” przyznane zostaną granty na realizację projektów umożliwiających zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej, która będzie służyła większej dbałości o dobrostan psychicznych uczniów i uczennic w szkole. Grant w wysokości 8 tys. złotych przyznany zostanie 35 wybranym w konkursie szkołom.

Rekrutacja trwa obecnie i zakończy się 27 marca lub po wpłynięciu 300 pierwszych zgłoszeń.

Konkurs grantowy finansowany jest ze środków Google.org za pośrednictwem POP Fund, stąd wszystkie oferowane działania są całkowicie bezpłatne. Szczegółowe informacje o konkursie grantowym w tym formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Przestrzenie Dobrostanu – Granty 2023/2024.

Plakat