procedury

1 sierpnia 2018

Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna: art. 6a ust. 16 i 17 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Lubuski Kurator Oświaty, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organami prowadzącymi, obowiązany jest ustalić regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli,
28 kwietnia 2018

Procedury nadzoru pedagogicznego

    Załączniki Procedura opiniowanie arkuszy-zarządzenie LKO Data: 2019-05-06, rozmiar: 24 KB Załącznik do procedury opiniowanie arkuszy Data: 2019-05-06, rozmiar: 23 KB Procedura w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli w trybie działań doraźnych, w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Data: 2019-01-29, rozmiar: 123 KB Procedura wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli,