9 lipca 2021

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogiki pozostałe
Termin składania dokumentów2021-08-20
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

Praca na stanowisku nauczyciela wspomagającego w szkole podstawowej w wymiarze pełnego etatu (20/20).
Praca z uczniem niepełnosprawnym z niedostosowaniem społecznym.
Wymagane kwalifikacje: wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym posiadającym kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika, pedagogika rewalidacyjna, pedagogika resocjalizacyjna)

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołyZespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku
MiastoNowe Miasteczko
Kod pocztowy67-124
Adresul. Marcinkowskiego 1, 67-124 Nowe Miasteczko
Powiatnowosolski
Gminaobszar wiejski Nowe Miasteczko
Telefon683888122
E-mailzs-n.miasteczko@oswiata.org.pl