27 czerwca 2019

Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje Program Działań Prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2019”. W celu promocji zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku letniego, w szczególności podczas wypoczynku nad wodą, zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych woj. lubuskiego w wieku od 10 do 15 lat i będzie odbywać się w formule jednoetapowej (etap wojewódzki).

Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać wykonane prace w terminie do 23 września 2019 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora) pod adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: konkurs plastyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia – załącznik do regulaminu.

 

Na odwrocie pracy plastycznej dodatkowo należy dopisać imię i nazwisko autora pracy.

 

Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października 2019 r. Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsca, za które laureaci otrzymają nagrody.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. tel. kontaktowy : (95) 738-15-74 lub 95 738 15 70, faks: (95) 738-15-95.

Załączniki

Karta_zgloszeniowa
Data: 2019-06-27, rozmiar: 865 KB
Regulamin_Konkursu
Data: 2019-06-27, rozmiar: 4 MB

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty
województwa lubuskiego

 

Dzień Edukacji Narodowej to jeden ze szczególnych dni w trakcie roku szkolnego.
To wyjątkowe święto przypomina nam, jak ważna w życiu człowieka jest edukacja, jak ważne jest wychowanie.

W tym uroczystym dniu dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty za kształtowanie kreatywnych postaw uczniów, podejmowanie działań pomagających dzieciom i młodzieży rozumieć współczesnego człowieka. Dziękuję za codzienny trud sprawowania opieki i wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji zamierzeń wyzwalających u dzieci poczucie podmiotowości. Niech dobra relacja nauczyciela i ucznia pomaga formować osobowość młodego człowieka i odkrywać wartości.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim najlepsze życzenia.
Do podziękowań i gratulacji dołączam życzenia zdrowia i codziennej radości.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa