19 lutego 2014

Konferencja: „Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci”.

ibeInstytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej mają przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencjach regionalnych pt. „Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci”.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji inauguracyjnej, która odbędzie się w Warszawie, 5 marca 2014 r. z udziałem Pani Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

 

Celem spotkań jest wsparcie poradni w określaniu gotowości szkolnej dziecka w sposób interakcyjny – jako relacji gotowości dziecka i jego rodziny w stosunku do gotowości szkoły.

W czasie konferencji przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • stan formalno-prawny opiniowania kwestii rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko,
  • planowanie i realizacja procesu diagnostycznego oraz opracowania opinii z uwzględnieniem konieczności współdziałania poradni psychologiczno- pedagogicznych ze szkołami podstawowymi,
  • wybrane wyniki badań dot. funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych.

Konferencje odbędą się w następujących miastach (w godz. 10:30-15:00):

  • Warszawa, w dniu 5 marca 2014 r.,
  • Lublin, w dniu 6 marca 2014 r.,
  • Katowice, w dniu 7 marca 2014 r.,
  • Wrocław, w dniu 11 marca 2014 r.,
  • Poznań, w dniu 12 marca 2014 r.,
  • Gdańsk, w dniu 13 marca 2014 r.,
  • Białystok, w dniu 18 marca 2014 r.

Konferencje adresowane są do dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych, a także reprezentantów placówek doskonalenia nauczycieli, zajmujących się problematyką gotowości szkolnej dziecka.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na konferencję prowadzona jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej:

www.eduentuzjasci.pl/konferencja