8 listopada 2017

IX edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”.

papiez slowianinŁódzki Kurator Oświaty zaprasza uczniów dotychczasowych gimnazjów do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Papież Słowianin”. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskiem oraz Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitarnej w Łodzi. Tematem tegorocznej edycji Konkursu jest: „Św. Jan Paweł II – Syn polskiego narodu, świadek i uczestnik zmagań o wolność i niepodległość Polski”.

Dotychczasowe gimnazja swój udział w Konkursie zgłaszają do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do dnia 20 grudnia 2017r. (wraz z listą uczestników, zgodą rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych dzieci oraz z nazwiskiem nauczyciela-opiekuna, adresem szkoły, telefonem, faksem, adresem elektronicznym)  na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem konkurs „Papież Słowianin”.

oraz w wersji elektronicznej na adres wojewódzkiego koordynatora konkursu: a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl

 

W trakcie etapu szkolnego Konkursu uczniowie samodzielnie piszą, w terminie do 9 stycznia 2018 r., pracę konkursową na jeden z trzech tematów konkursowych wymienionych w § 6 zamieszczonego poniżej Regulaminu Konkursu.

Szkolne Komisje Konkursowe przekazują protokół oraz dane uczniów wraz z pracami do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do dnia 25 stycznia 2018 r.

 

Załączniki

Arkusz zgłoszenia szkoły
Data: 2017-11-08, rozmiar: 39 KB
Regulamin
Data: 2017-11-08, rozmiar: 277 KB
Wskazówki dla uczestników
Data: 2017-11-08, rozmiar: 191 KB