2 października 2017

Zarchiwizowane: Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

 

Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2017/2018 (lista w załączeniu).

Zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. nr 106, poz. 890) stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie. Ww. stypendium należy wypłacić do dnia 30 listopada br. (za okres wrzesień  – grudzień 2016 r.) i do 30 kwietnia (za okres styczeń – czerwiec 2017 r.).

 

W związku z powyższym prosimy o podanie do dnia 12 października 2017 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru

Wypełniony druk proszę przekazać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 10,

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Osoba do kontaktu w sprawie wypłaty stypendium PRM: Pani Katarzyna Delikowska, tel. 095 7 255 008

Załącznik:

Lista stypendystów

Oświadczenie stypendysty

Załączniki