Lipiec 19, 2019

19 lipca 2019

Zapowiedź wizyt astronomów w szkołach

Informujemy, że w ramach akcji IAU100 na stulecie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) Polskie Towarzystwo Astronomiczne będzie realizowało projekt odwiedzin astronomów w szkołach różnego szczebla kształcenia w okresie od września do grudnia 2019 r. Zainteresowane placówki już mogą wstępnie zgłaszać się do projektu. Odwiedziny szkoły są bezpłatne.  
19 lipca 2019

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie edukacji włączającej M. Czarnocka

M. Czarnocka Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie edukacji włączającej Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach ogólnodostępnych Załączniki M.Czarnocka_Dzialania-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-zakresie-edukacji-wlaczajacej Data: 2019-07-19, rozmiar: 11 MB