Sierpień 17, 2018

17 sierpnia 2018

Europejski Tydzień Sportu

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie
lubuskich szkół i placówek oświatowych, W dniach 23 – 30 września 2018 r., po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu (ETS), koordynowany w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podstawowym zadaniem tej inicjatywy jest angażowanie, uświadamianie i inspirowanie mieszkańców Europy do podejmowania aktywności fizycznej w codziennym życiu, a jej głównym celem jest popularyzacja sportu na poziomie lokalnym i integracja społeczna różnych grup wiekowych.