Czerwiec 6, 2017

6 czerwca 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2017

Załączniki Pismo przewodnie - wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego wypoczynek dzieci i młodzieży 2017 r Data: 2017-06-06, rozmiar: 35 KB Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego wypoczynek dzieci i młodzieży 2017 r Data: 2017-06-06, rozmiar: 134 KB Pobierz wszystkie pliki
6 czerwca 2017

Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych   W związku z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Planem Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, dotyczącym wsparcia ofiar handlu ludźmi oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania i zapobiegania temu zjawisku, na prośbę Ministra Edukacji Narodowej bardzo proszę Państwa Dyrektorów o poświęcenie jednej lekcji – w ramach godziny z wychowawcą – tematyce zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi oraz nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą.