Lista zawodów i typów

# Zawód Wolnych miejsc Lista szkół
# Zawód Wolnych miejsc Lista szkół
1 Technik analityk 0 szkoły
2 Technik budownictwa 0 szkoły
3 Technik elektronik 0 szkoły
4 Technik elektryk 0 szkoły
5 Technik garbarz 0 szkoły
6 Technik geodeta 0 szkoły
7 Technik geolog 0 szkoły
8 Technik górnictwa odkrywkowego 0 szkoły
9 Technik górnictwa otworowego 0 szkoły
10 Technik górnictwa podziemnego 0 szkoły
11 Technik mechanik 0 szkoły
12 Technik ochrony środowiska 0 szkoły
13 Technik obuwnik 0 szkoły
14 Technik odlewnik 0 szkoły
15 Technik papiernictwa 0 szkoły
16 Technik technologii chemicznej 0 szkoły
17 Technik technologii drewna 0 szkoły
18 Technik technologii szkła 0 szkoły
19 Technik technologii wyrobów skórzanych 0 szkoły
20 Technik telekomunikacji 0 szkoły
21 Technik transportu kolejowego 0 szkoły
22 Technik wiertnik 0 szkoły
23 Technik włókiennik 0 szkoły
24 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 0 szkoły
25 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 0 szkoły
26 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 0 szkoły
27 Technik budownictwa wodnego 0 szkoły
28 Technik informatyk 0 szkoły
29 Technik teleinformatyk 0 szkoły
30 Technik nawigator morski 0 szkoły
31 Technik żeglugi śródlądowej 0 szkoły
32 Technik mechanik okrętowy 0 szkoły
33 Technik rybołówstwa morskiego 0 szkoły
34 Technik mechanik lotniczy 0 szkoły
35 Technik awionik 0 szkoły
36 Technik hodowca koni 0 szkoły
37 Technik leśnik 0 szkoły
38 Technik ogrodnik 0 szkoły
39 Technik pszczelarz 0 szkoły
40 Technik rolnik 0 szkoły
41 Technik rybactwa śródlądowego 0 szkoły
42 Technik architektury krajobrazu 0 szkoły
43 Technik technologii żywności 0 szkoły
44 Technik ortopeda 0 szkoły
45 Technik weterynarii 0 szkoły
46 Technik agrobiznesu 0 szkoły
47 Technik ekonomista 0 szkoły
48 Technik handlowiec 0 szkoły
49 Technik hotelarstwa 0 szkoły
50 Technik spedytor 0 szkoły
51 Technik logistyk 0 szkoły
52 Technik usług fryzjerskich 0 szkoły
53 Technik księgarstwa 0 szkoły
54 Technik masażysta 0 szkoły
55 Technik prac biurowych 0 szkoły
56 Fotograf 0 szkoły
57 Kucharz 0 szkoły
58 Fryzjer 0 szkoły
59 Sprzedawca 0 szkoły
60 Pszczelarz 0 szkoły
61 Rolnik 0 szkoły
62 Ogrodnik 0 szkoły
63 Rybak śródlądowy 0 szkoły
64 Górnik eksploatacji podziemnej 0 szkoły
65 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 0 szkoły
66 Kamieniarz 0 szkoły
67 Betoniarz-zbrojarz 0 szkoły
68 Cieśla 0 szkoły
69 Monter budownictwa wodnego 0 szkoły
70 Monter konstrukcji budowlanych 0 szkoły
71 Monter nawierzchni kolejowej 0 szkoły
72 Murarz-tynkarz 0 szkoły
73 Zdun 0 szkoły
74 Dekarz 0 szkoły
75 Monter systemów rurociągowych 0 szkoły
76 Monter izolacji budowlanych 0 szkoły
77 Kominiarz 0 szkoły
78 Blacharz 0 szkoły
79 Blacharz samochodowy 0 szkoły
80 Modelarz odlewniczy 0 szkoły
81 Operator obrabiarek skrawających 0 szkoły
82 Ślusarz 0 szkoły
83 Kowal 0 szkoły
84 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 0 szkoły
85 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 szkoły
86 Mechanik pojazdów samochodowych 0 szkoły
87 Elektryk 0 szkoły
88 Elektromechanik pojazdów samochodowych 0 szkoły
89 Elektromechanik 0 szkoły
90 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 0 szkoły
91 Mechanik precyzyjny 0 szkoły
92 Optyk-mechanik 0 szkoły
93 Zegarmistrz 0 szkoły
94 Złotnik-jubiler 0 szkoły
95 Cukiernik 0 szkoły
96 Piekarz 0 szkoły
97 Stolarz 0 szkoły
98 Koszykarz-plecionkarz 0 szkoły
99 Krawiec 0 szkoły
100 Kuśnierz 0 szkoły
101 Tapicer 0 szkoły
102 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 0 szkoły
103 Kaletnik 0 szkoły
104 Obuwnik 0 szkoły
105 Garbarz skór 0 szkoły
106 Górnik eksploatacji otworowej 0 szkoły
107 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 0 szkoły
108 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 0 szkoły
109 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 0 szkoły
110 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 0 szkoły
111 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 0 szkoły
112 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 0 szkoły
113 Operator maszyn leśnych 0 szkoły
114 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 0 szkoły
115 Wielozawodowa dla uczniów 0 szkoły
116 lub do wyboru 0 szkoły
117 2-4 do wyboru 0 szkoły
118 plastyk 0 szkoły
119 szkoła przygotowuje do pracy 0 szkoły
120 język niemiecki 0 szkoły
121 język angielski 0 szkoły
122 Technik pojazdów samochodowych 0 szkoły
123 Technik przetwórstwa mleczarskiego 0 szkoły
124 kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących 0 szkoły
125 kształcenie wyłącznie dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 0 szkoły
126 przedmioty wybrane przez ucznia spośród wskazanych przez szkołę przedmio 0 szkoły
127 kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących 0 szkoły
128 dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym 0 szkoły
129 Technik gazownictwa 0 szkoły
130 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 szkoły
131 Technik energetyk 0 szkoły
132 Technik mechatronik 0 szkoły
133 Technik renowacji elementów architektury 0 szkoły
134 Technik procesów drukowania 0 szkoły
135 Technik procesów introligatorskich 0 szkoły
136 Technik żywienia i usług gastronomicznych 0 szkoły
137 Technik przeróbki kopalin stałych 0 szkoły
138 Technik optyk 0 szkoły
139 Technik eksploatacji portów i terminali 0 szkoły
140 Technik teleinformatyk 0 szkoły
141 Monter izolacji przemysłowych 0 szkoły
142 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0 szkoły
143 Wiertacz 0 szkoły
144 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 0 szkoły
145 wyłącznie forma stacjonarna 0 szkoły
146 Wielozawodowa dla pracowników młodocianych 0 szkoły
147 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 0 szkoły
148 Technik urządzeń dźwigowych 0 szkoły
149 Mechanik motocyklowy 0 szkoły
150 Technik przemysłu mody 0 szkoły
151 Technik lotniskowych służb operacyjnych 0 szkoły
152 Przetwórca ryb 0 szkoły
153 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 0 szkoły
154 Jeździec 0 szkoły
155 Kierowca mechanik 0 szkoły
156 Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin 0 szkoły
157 Technik fotografii i multimediów 0 szkoły
158 Technik realizacji nagłośnień 0 szkoły
159 Technik realizacji nagrań 0 szkoły
160 Technik budowy dróg 0 szkoły
161 Technik inżynierii środowiska i melioracji 0 szkoły
162 Technik inżynierii sanitarnej 0 szkoły
163 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 0 szkoły
164 Technik ceramik 0 szkoły
165 Technik automatyk 0 szkoły
166 Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 0 szkoły
167 Technik organizacji turystyki 0 szkoły
168 Technik turystyki na obszarach wiejskich 0 szkoły
169 Technik usług kelnerskich 0 szkoły
170 Technik przemysłu metalurgicznego 0 szkoły
171 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0 szkoły
172 Technik reklamy 0 szkoły
173 Technik programista 0 szkoły
174 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 0 szkoły
175 Technik transportu drogowego 0 szkoły
176 Technik budownictwa kolejowego 0 szkoły
177 Technik budowy jednostek pływających 0 szkoły
178 Monter sieci i instalacji sanitarnych 0 szkoły
179 Monter stolarki budowlanej 0 szkoły
180 Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej 0 szkoły
181 Pracownik pomocniczy stolarza 0 szkoły
182 Automatyk 0 szkoły
183 Elektronik 0 szkoły
184 Mechatronik 0 szkoły
185 Pracownik pomocniczy fryzjera 0 szkoły
186 Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 0 szkoły
187 Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 0 szkoły
188 Pracownik obsługi hotelowej 0 szkoły
189 Pracownik pomocniczy gastronomii 0 szkoły
190 Pracownik pomocniczy mechanika 0 szkoły
191 Pracownik pomocniczy ślusarza 0 szkoły
192 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 0 szkoły
193 Lakiernik samochodowy 0 szkoły
194 Drukarz fleksograficzny 0 szkoły
195 Drukarz offsetowy 0 szkoły
196 Operator procesów introligatorskich 0 szkoły
197 Pracownik pomocniczy krawca 0 szkoły
198 Magazynier - logistyk 0 szkoły
199 Monter jachtów i łodzi 0 szkoły
200 Monter kadłubów jednostek pływających 0 szkoły
201 Technik rachunkowości 0 szkoły
202 Kelner 0 szkoły
203 Liceum ogólnokształcące 0 szkoły
204 Opiekun medyczny 0 szkoły
205 Technik sterylizacji medycznej 0 szkoły
206 Florysta 0 szkoły
207 Technik bhp 0 szkoły
208 Technik administracji 0 szkoły
209 Technik usług kosmetycznych 0 szkoły
210 Opiekunka dziecięca 0 szkoły
211 Technik spawalnictwa 0 szkoły
212 Technik stylista 0 szkoły
213 Technik dentystyczny 0 szkoły
Pomoc merytoryczna: Grzegorz Rados g.rados@ko-gorzow.edu.pl, Pomoc techniczna admin@ko-gorzow.edu.pl