Ankieta: Ankieta w obszarze: doskonalenie zawodowe nauczycieli

Ankieta skierowana jest do dyrektorów wszystkich szkół podstawowych województwa lubuskiego, przeprowadzana zgodnie z „Programem działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego - rok szkolny 2022/2023”. Celem działania jest wspomaganie dyrektorów szkół w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze i warunków ich realizacji w województwie lubuskim. Ankietę wypełnia dyrektor w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Tomczak, 95 725 50 20, g.tomczak@ko-gorzow.edu.pl

Osoba do kontaktu: Grzegorz Tomczak, 95 725 50 20, g.tomczak@ko-gorzow.edu.pl