Ankieta: Badania ankietowe - nowa formuła egzaminu maturalnego

Szanowni Dyrektorzy, na prośbę Lubuskiego Kuratora Oświaty proszę o wypełnienie ankiety kierowanej do dyrektorów szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum), kończących się egzaminem maturalnym. Ankieta dotyczy obowiązku dyrektora szkoły, jako przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w zakresie informowania uczniów i ich rodziców, słuchaczy oraz absolwentów o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego według nowych zasad w Formule 2023 oraz w Formule 2015, obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023. Ankietę należy wypełnić do dnia 21.12.2022 r.

Osoba do kontaktu: Grażyna Sobieraj, 95 725 50 30, g.sobieraj@ko-gorzow.edu.pl

Osoba do kontaktu: Grażyna Sobieraj, 95 725 50 30, g.sobieraj@ko-gorzow.edu.pl