Ankieta: Ankieta w obszarze: doskonalenie zawodowe nauczycieli

Ankieta skierowana jest do dyrektorów wszystkich szkół podstawowych województwa lubuskiego, przeprowadzana zgodnie z „Programem działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego - rok szkolny 2023/2024”. Celem działania jest wspomaganie dyrektorów szkół w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze i warunków ich realizacji w województwie lubuskim. Ankietę wypełnia dyrektor w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych

Osoba do kontaktu: Anita Pakulska Tel. 95 7553201 wew. 22 e-mail: a.pakulska@ko-gorzow.edu.pl

Osoba do kontaktu: Anita Pakulska Tel. 95 7553201 wew. 22 e-mail: a.pakulska@ko-gorzow.edu.pl