Ankieta: Sytuacja Alarmowa

W związku z sytuacją alarmową i koniecznością rozpoznania uwarunkowań kryzysu, monitorowania jego przebiegu w celu określenia możliwych kierunków jego rozwoju oraz dokonania oceny możliwych do wystąpienia zagrożeń, proszę o przekazanie w trybie alarmowym informacji o wszelkich zdarzeniach kryzysowych i ich skutkach które miały miejsce w kierowanej przez Panią/Pana szkole lub placówce dzisiaj do godz. 14.00 Informacje należy przekazać zarówno w przypadku wystąpienia zdarzenia, jak i jego braku.

Osoba do kontaktu: g.tomczak@ko-gorzow.edu.pl

Osoba do kontaktu: g.tomczak@ko-gorzow.edu.pl