Ankieta: Zdarzenia dotyczące funkcjonowania szkół/placówek oświatowych województwo lubuskiego związane z Covid-19

Osoba do kontaktu: Grzegorz Tomczak Dyrektor Tel. 95 7255020 e-mail: g.tomczak@ko-gorzow.edu.pl

Osoba do kontaktu: Grzegorz Tomczak Dyrektor Tel. 95 7255020 e-mail: g.tomczak@ko-gorzow.edu.pl