Ankieta: ANKIETA EWALUACYJNA (dla WSZYSTKICH szkół podstawowych)

Ankieta skierowana jest do Dyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego podejmujących działania w ramach programu LKO „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Wnioski z badania zostaną wykorzystane do modyfikacji programu w roku szkolnym 2021/2022.

Osoba do kontaktu: Grażyna Kołogrecka-Dul 957255031

Osoba do kontaktu: Grażyna Kołogrecka-Dul 957255031