Ankieta: Ankieta dla dyrektora poradni psychologiczno - pedagogicznej

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi badania dotyczące działań wspierających uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej. Celem badania jest określenie działań szkół i placówek województwa lubuskiego ukierunkowanych na wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb. Proszę o wypełnienie ankiety do 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Osoba do kontaktu: Jolanta Lipińska

Osoba do kontaktu: Jolanta Lipińska