Ankieta: Hałas w jednostkach oświatowych - ankieta dla szkół, przedszkoli i placówek

Mając na względzie, że hałas jest powszechnym i dokuczliwym czynnikiem występującym w środowisku szkolnym, zakłócającym proces prawidłowego nauczania i uczenia się, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania

Osoba do kontaktu: merytoryczna - Grzegorz Tomczak (tel. 95 7255021) techniczne sprawy - Patryk Ciepły (tel. 95 7255006)