17 listopada 2022

Zarządzenie Nr 430/2022 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w sprawie umieszczania zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Załączniki