7 kwietnia 2023

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 29/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

Załączniki

Zarządzenie
Data: 2023-04-07, rozmiar: 358 KB