3 października 2023

XXIX Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz zaprasza uczniów kształcących się w zawodach cukiernik i piekarz do wzięcia udziału w XXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 18-20 marca 2024 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych w województwie zostanie powołana jedna komisja. Zgodnie z regulaminem istnieje również możliwość powołania komisji międzywojewódzkich. Szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju w terminie do 30 listopada 2023 r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Wszystkie informacje dotyczące Turniejów, w tym regulaminy, są zamieszczone na stronie szkoły, w zakładce Konkursy (www.zsz5.edupage.org). Wszelkie pytania należy kierować pod adres email:  turniej@zsz5.edupage.org lub telefonicznie: 71 798 69 34 w. 130.

Załączniki

TERMINARZ_29
Data: 2023-10-03, rozmiar: 125 KB