20 kwietnia 2023

XVI KONKURS PLASTYCZNY „Mój pamiętnik” pod hasłem Mój pomysł na ścianę — projektujemy murale

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku już po raz szesnasty organizuje Konkurs Plastyczny pn. „Mój pamiętnik” inspirowany twórczością wybitego artysty Ludomira Sleńdzińskiego. Każda edycja konkursowych zmagań poświęcona jest kolejnej planszy malarskiego pamiętnika artysty i stawia nowe wyzwanie przed uczestnikami konkursu. Tym razem Konkurs odbywa się pod hasłem „Mój pomysł na ścianę – projektujemy murale”, a uczestnicy mają za zadnie wykonanie projektu dekoracji ściennej dowolnego obiektu architektonicznego.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z całego kraju oraz ośrodków polonijnych
na Litwie i Białorusi, a także do uczestników placówek wsparcia dla osób
z niepełnosprawnością. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, wydany zostanie także katalog prac nagrodzonych.

Kontynuowane od lat wydarzenie cieszy się niesłabnącą popularnością, a jego idea przyczynia się w istotny sposób do popularyzacji wiedzy o sztuce polskiej oraz rozwijania twórczej aktywności plastycznej. Przedsięwzięcie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, a także wspierane przez Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom
z Grodzieńszczyzny oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać do 12 czerwca 2023 r. na adres:

GALERIA IM. SLEŃDZIŃSKICH
RYNEK KOŚCIUSZKI 4
15-421 BIAŁYSTOK
z dopiskiem: Konkurs Plastyczny

W przypadku prac wykonanych w technice grafiki komputerowej dopuszczone jest wysłanie pracy drogą mailową na adres: edukacjauslendzinskich@gmail.com. Pliki w formacie: jpg, png, pdf. Maksymalny rozmiar pliku: do 7 MB.

Dodatkowych informacji udziela Dział Edukacji Galerii im. Sleńdzińskich:

Załączniki

Mój Pamietnik 2023 - Regulamin
Data: 2023-04-20, rozmiar: 4 MB
Mój Pamiętnik 2023 - załącznik nr 1 - RODO
Data: 2023-04-20, rozmiar: 81 KB
Mój Pamiętnik 2023 - załącznik nr 2 - Metryczka
Data: 2023-04-20, rozmiar: 56 KB