26 czerwca 2023

XIX Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 XIX Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ), skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych. W roku szkolnym 2022/2023 w Olimpiadzie wzięło udział niemal 8500 uczniów z 1100 szkół w całej Polsce. Udział w OMJ jest bezpłatny.

Terminarz XIX Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku szkolnym 2023/2024 został zgłoszony w Ministerstwie Edukacji i Nauki i przedstawia się następująco:

  • zawody I stopnia, część korespondencyjna: 1 września – 16 października 2023 r.
  • zawody I stopnia, część testowa (w szkołach): 28 września 2023 r. (czwartek)
  • zawody II stopnia, (okręgowe): 13 stycznia 2024 r. (sobota)
  • zawody III stopnia (ogólnopolskie): 16 marca 2024 r. (sobota)

Szczegóły dotyczące organizacji Olimpiady na stronie: www.omj.edu.pl