26 czerwca 2023

XIX Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 XIX Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ), skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych. W roku szkolnym 2022/2023 w Olimpiadzie wzięło udział niemal 8500 uczniów z 1100 szkół w całej Polsce. Udział w OMJ jest bezpłatny.

Terminarz XIX Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku szkolnym 2023/2024 został zgłoszony w Ministerstwie Edukacji i Nauki i przedstawia się następująco:

  • zawody I stopnia, część korespondencyjna: 1 września – 16 października 2023 r.
  • zawody I stopnia, część testowa (w szkołach): 28 września 2023 r. (czwartek)
  • zawody II stopnia, (okręgowe): 13 stycznia 2024 r. (sobota)
  • zawody III stopnia (ogólnopolskie): 16 marca 2024 r. (sobota)

Szczegóły dotyczące organizacji Olimpiady na stronie: www.omj.edu.pl

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa