20 lutego 2023

XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PAPIESKI

Konkurs Papieski to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt ten realizowany przez Instytut Tertio Millennio od 17 lat, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży.

Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

XIX Konkurs Papieski w 2023 roku przebiegać będzie pod hasłem Z NADZIEI, KTÓRA JEST W NAS. Tymi słowami Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił się do młodych ludzi w „Liście do młodych z całego świata Parati semper” – Zawsze wierni.

I etap Konkursu Papieskiego odbywa się od 15 lutego do 15 marca. W tym czasie należy rozwiązać online test wiedzy (będzie on dostępny dla wszystkich zainteresowanych uczniów przez miesiąc). Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Konkursu.