28 lutego 2024

XI Konkurs Literacki im. Anny Markowej

Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Schola Humana zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Markowej. Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku i Prezydenta Miasta Białystok.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z Polski oraz polskich szkół średnich prowadzonych za granicą. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody.

Do konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach:

  • proza,
  • poezja.

Prace należy złożyć osobiście lub nadesłać do 16 kwietnia 2024 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Klub Humanistów, 15-420 Białystok, Plac NZS 1, pok. 65
z dopiskiem „XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. A. Markowej”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz jego regulamin można znaleźć na stronie
Wydziału Filologicznego UwB.