11 stycznia 2024

X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück

Uprzejmie informujemy o X Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück” organizatorami konkursu są: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.

Podstawę do jego ogłoszenia stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück. Konkurs jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim FKL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Jak mówi Maria Lorens, pomysłodawczyni konkursu oraz córka byłej więźniarki KL Ravensbrück Katarzyny Matei: „Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie recytacji dwóch utworów: jednego prezentującego wybrany utwór poetycki oraz drugiego z fragmentem prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück (bibliografia w załączeniu). Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 15 marca 2024 r. przez koordynatorów z właściwych terytorialnie Oddziałów i Delegatur IPN (lista w załączeniu), na podstawie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (formularz w załączeniu). Etap przesłuchań półfinałowych odbędzie się w dniach od 18 do 22 marca 2024 r. (dokładną datę wyznacza właściwy terytorialnie koordynator konkursu półfinałowego). Gala Finałowa konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w Śląskim Teatrze Impresaryjnym im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Nagrodą główną dla wszystkich finalistów konkursu oraz ich opiekunów będzie wyjazd do Muzeum Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück w dniach 24-27 maja 2024 r. Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu (w załączeniu).

Zapraszamy też do odwiedzenia stron internetowych konkursu:

https://edukacja.ipn.gov.pl/
https://www.facebook.com/wkregupoezjiiprozy

Koordynatorem ogólnopolskim projektu jest pani Ewelina Małachowska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach – tel. 52 207 07 14 e-mail: ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Załączniki

bibliografia
Data: 2023-11-22, rozmiar: 462 KB
lista koordynatorów
Data: 2023-11-22, rozmiar: 374 KB
karta zgłoszenia
Data: 2023-11-22, rozmiar: 32 KB
regulamin
Data: 2023-11-22, rozmiar: 373 KB