3 stycznia 2024

X edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

2 stycznia 2024 roku rozpocznie się X Konkurs ekologiczny pod nazwą: „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów klas 1-4 i 5-8 szkół podstawowych organizowanych przez Fundacja Chlorofil.

Konkurs został objęty honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Jego celem jest kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W konkursie jest nowoczesna aplikacja internetowe do zdalnej edukacji ekologicznej. Minimalna grupa uczestników to dwóch uczniów. Każdy ekozespół rozwiązuje dwa zadania konkursowe do 15 marca 2024 r. Nagrodami w konkursie są wyjazdy do jednego z polskich parków narodowych i instalacji recyklingu.

Regulamin konkursu oraz zgłoszenie do pobrania i wypełnienia, znajdują się na stronie www.chlorofil.com.pl , e-mail:chlorofil@chlorofil.com.pl, Tel. do koordynatora konkursu 608 633 593

Konkurs wzmacnia kompetencje kluczowe takie jak kreatywność i zaangażowanie w społeczność szkoły, więcej informacji na www.chlorofil.com.pl i w Regulaminie do pobrania poniżej.

Załączniki

Regulamin
Data: 2024-01-03, rozmiar: 202 KB
Plakat
Data: 2024-01-03, rozmiar: 574 KB