15 listopada 2022

Wystawa on-line „Dokumentacja zasobów dziedzictwa kultury pasterskiej. Tradycyjne budowle i artefakty”

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa zaprasza do odwiedzenia wystawy online poświęconej dziedzictwu kultury pasterskiej zachowanej w budowlach i artefaktach dotyczących pasterstwa zatytułowana „Dokumentacja zasobów dziedzictwa kultury pasterskiej. Tradycyjne budowle i artefakty”.

Wystawa prezentuje wybrane konteksty związane z dziedzictwem pasterskim na terenie zachodnich Karpat, łącząc fotografie z oryginalnymi tekstami. Materiał w tej formie jest po raz pierwszy prezentowany szerszej publiczności.

Wystawa podzielona jest na cztery części:

  • Dziedzictwo dawnych pasterzy,
  • Współczesne bacówki,
  • Budynki i ogrodzenia gospodarcze,
  • Artefakty na szałasie.

Poprzez ukazanie budowli obecnych i dawnych pasterzy oraz wybranych artefaktów związanych z tą profesją wystawa popularyzuje zanikający świat kultury pasterskiej, jego dziedzictwo, wskazuje też przemiany dokonujące się w nim obecnie. Przedstawiany materiał pochodzi z różnych regionów polskich Karpat i z wielu szałasów. Wystawa online prezentuje łącznie 42 ilustracje, a każdej z nich towarzyszy obszerna narracja wyjaśniająca różne aspekty tego dziedzictwa. Teksty zawierają informacje pochodzące z rozmów i obserwacji życia współczesnych pasterzy działających w Tatrach, na Podhalu, na Spiszu, na Orawie i w Beskidach.

Wystawa zaciekawi szeroki krąg osób interesujących się dziedzictwem kulturowym zarówno pasterstwa, jak i Karpat. Jest też doskonałym materiałem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, poszerzającym ich wiedzę o kulturze, historii i dziedzictwie tej niegdyś jednej z najważniejszych profesji, tworzącej bogatą kulturę tradycyjną na terenach górskich w Polsce.

Organizację wystawy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2022”. Wirtualna wystawa została przygotowana przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa z udziałem współorganizatorów: Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskiego w Wiśle, Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce.

Bezpłatny dostęp do wystawy: https://www.fundacjapd.pl/1200