30 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2023 – kształcenie w formach pozaszkolnych

16 grudnia 2022 roku pismem DSKKZ-WKD.4220.3.2022.SD Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2023 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Opłata w 2023 roku wynosi 1210,74 zł.

Opłatę należy dokonać na konto: 

49 1010 1704 0023 0722 3100 0000