10 września 2010

Wykaz przedsięwzięć objętych patronatem LKO w roku szkolnym 2010/2011

W załączeniu prezentujemy Wykaz przedsięwzięć objętych patronatem / patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011. Wykaz zawiera przedsięwzięcia, których organizatorzy otrzymali pisma wyrażające  zgodę  LKO na objęcie przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym.

 

Wykaz będzie uzupełniany raz w miesiącu w pierwszej dekadzie danego miesiąca. Organizatorzy przedsięwzięć występujący o patronat lub patronat honorowy Lubuskiego Kuratora Oświaty proszeni są o przestrzeganie zasady występowania z wnioskiem o patronat LKO w terminie 60 dni od daty organizacji danego przedsięwzięcia, jak również o przestrzeganie innych zapisów Procedury.

 

Załącznik: Wykaz przedsięwzięć objętych patronatem / patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011