25 stycznia 2024

„BOHATER NA STÓWĘ” OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI JUBILEUSZU POLSKIEGO ZŁOTEGO

Z okazji jubileuszu stulecia polskiego złotego, Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bohater na stówę”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania historią lokalną oraz upamiętnienie zasługujących na uznanie czynów Polaków – bohaterów historii lokalnej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu banknotu o nominale 100 złotych z wizerunkiem bohatera/-ki historii lokalnej oraz przygotowaniu pisemnego opisu biograficznego wybranego bohatera/-ki. Prace konkursowe należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r. Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych: 9-11 lat, 12-14 lat oraz 15-20 lat.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Narodowy Bank Polski oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. – Partnerów konkursu. Więcej szczegółów w Regulaminie oraz na stronie www.bohaterna100.pl

Koordynator konkursu:
Marta Snarska
Biuro Edukacji Narodowej IPN
tel. +48 22 581 86 31
marta.snarska@ipn.gov.pl

Plakat

Załączniki

Regulamin
Data: 2024-01-25, rozmiar: 6 MB
Plakat
Data: 2024-01-25, rozmiar: 3 MB