28 lutego 2024

Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Zespole Szkól Technicznych i Licealnych w Żaganiu – 17 kwietnia 2024 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, wraz z organizatorami, zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego do wzięcia udziału w konkursie piosenki obcojęzycznej.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów muzyką i piosenką obcojęzyczną, doskonalenie umiejętności muzycznych oraz zachęcenie młodzieży do prezentowania swoich umiejętności wokalnych przed publicznością, Uczniowie, którzy zgłoszą się do konkursu przedstawiają wybrany utwór muzyczny, są oceniani przez jury składające się z 2 nauczycieli języków obcych (angielskiego I niemieckiego), a także nauczyciela muzyki. Jury ocenia zdolności wokalne, poprawność językową wykonywanych utworów, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Osoby do kontaktu:

Sabina Rawska-Kowala (s.rawska@zstil.zagan.pl),
Ewelina Mlostoń (e.mloston@zstiLzagan.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie Konkurs Piosenki Obcojęzycznej