22 stycznia 2024

VI Test Wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956

Od 2018 do w ramach obchodów rocznic Poznańskiego Czerwca 1956 Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 przygotowuje konkurs dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych – Test Wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956. Do 2023 roku zaproszenia do uczestnictwa kierowane były do szkół w Poznaniu i w Wielkopolsce. W ramach nadchodzącej 68 rocznicy organizatorzy pragną skierować zaproszenie do udziału do szkół ponadpodstawowych w całej Polsce.


Pierwszy etap VI Testu Wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956 zostanie zorganizowany
26 kwietnia 2024 roku w godzinach od 11:00 do 12:00 w formie zdalnej. Do pierwszego etapu zapraszamy nieograniczoną liczbę zespołów, jednak konieczne jest, aby jeden zespół składał się z trzech osób. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie tylko jeden trzyosobowy zespół.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi 30 kwietnia 2024 roku na stronie internetowej
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości pod adresem: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (wmn.poznan.pl) i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Drugi etap Testu odbędzie się 4 czerwca 2024 roku w siedzibie Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 (ul. Św. Marcin 80/82) o godzinie 11.00. W drugim etapie Testu może wziąć udział maksymalnie 10 zespołów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów
w pierwszym etapie.

Test będzie złożony z czterech etapów. W ramach każdego z nich osoby zgłoszone do konkursu
będą miały odpowiedzieć na 10 pytań. Etapy dotyczyć będą szerokiego kontekstu historycznego związanego z Poznańskim Czerwcem 1956:

  1. Wiedza związana z historią Polski w latach 1945-1956
  2. Przyczyny, przebieg i skutki strajku i demonstracji z 28 czerwca 1956 roku
  3. Postacie związane z Poznańskim Czerwcem
  4. Sposoby upamiętnienia na terenie Poznania

Uczniowie zgłoszonych szkół otrzymają bibliografię, dzięki której będą mogli przygotować się merytorycznie do Testu. Materiały zostaną przesłane przez Organizatora w ciągu pięciu dniu od nadesłania zgłoszenia przez szkołę.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu Testu będą mogli skorzystać z lekcji
muzealnej o Poznańskim Czerwcu 1956 i oprowadzania po ekspozycji przez pracownika Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956.

Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie do 29 marca 2024 roku, do godziny 16:00. Zgłoszenia można kierować drogą mailową na adres: czerwiec@wmn.poznan.pl lub telefonicznie: +48 61 852 94 64.

Osoba do kontaktu w sprawie udziału w Teście – Barbara Kokot.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu tylko jeden zespół składający się z trzech uczniów.

Zgłoszeni uczestnicy, chcąc wziąć udział w Teście, są zobowiązani zaakceptować regulamin
konkursu, wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie dostarczyć podpisane dokumenty do
Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956.

Załączniki

Regulamin
Data: 2024-01-22, rozmiar: 482 KB
Załącznik nr 1
Data: 2024-01-22, rozmiar: 510 KB
Załącznik nr 2
Data: 2024-01-22, rozmiar: 510 KB