26 lutego 2024

V edycja szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w V edycji szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Szkolenie odbywać się będzie w terminie od 29 lutego do 15 kwietnia 2024 r.

Jest ono adresowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów, nauczycieli wychowania fizycznego, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia. Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
Cele szczegółowe:

  • Przygotowanie pracowników placówek doskonalenia, dyrektorów, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  • Podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w szkołach na bazie modelu szkoły promującej zdrowie.
  • Ustalenie etapów prac oraz zakresu działań, jakie szkoły mogą prowadzić w ramach polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb).
  • Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu ciała u dziecka i nastolatka.

 

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (https://e-kursy.ore.edu.pl/) w terminie od 29 lutego do 15 kwietnia 2024 r. Rekrutacja jest możliwa od 22 lutego do 8 kwietnia 2024 r.
W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie przez platformę https://szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w żadnej edycji szkolenia.

Zapisać się na szkolenie można poprzez link https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7068

Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.