17 maja 2023

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Dnia 16 maja 2023 r. w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyło uroczyste podsumowanie Konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wojewódzkie Komisje Konkursowe przygotowały i przeprowadziły  9 konkursów dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język niemiecki, język polski, matematyka.

Podczas uroczystości Wicewojewoda Lubuski – Olimpia Tomczyk-Iwko oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa wręczyły zaświadczenia i nagrody dla laureatów oraz podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów. Całość uświetniona została koncertem muzycznym uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu.

 

Do zawodów I stopnia (szkolnych) przystąpiło 16 862 uczniów szkół podstawowych. Do zawodów II stopnia (rejonowych) zakwalifikowanych zostało 3 506 uczniów. W finałach III stopnia (wojewódzkich) brało udział 484 uczniów, z których 127 uzyskało tytuł laureata konkursu a 343 tytuł finalisty. Jeden z uczniów uzyskał tytuł laureata z trzech przedmiotów, a sześcioro uczniów tytuł laureata z dwóch przedmiotów. Gratulujemy wszystkim laureatom oraz finalistom poziomu opanowanej wiedzy. Wierzymy, że posiadane umiejętności ułatwią kontynuowanie nauki w szkołach wyższego szczebla.

Dziękujemy nauczycielom i dyrektorom szkół za wysiłek, trud i zaangażowanie włożone w pracę z uczniem zdolnym, gdyż sukces ucznia jest efektem ich pracy. Sukcesy wychowanków przyniosą każdemu pedagogowi wiele satysfakcji. Gratulujemy i dziękujemy rodzicom uczniów, którzy z troską i zaangażowaniem myślą o edukacji własnych dzieci.

Zaświadczenia dla finalistów zostaną przekazane w późniejszym terminie do szkół.

Składamy podziękowania dla Burmistrza Żagania p. Andrzeja Katarzyńca i Zastępcy Burmistrza p. Sebastiana Kuleszy oraz dyrekcji i pracowników Zamku Książęcego w Żaganiu za pomoc w organizacji uroczystości.

występy muzyczne nagrody występy muzyczne widok sali występy muzyczne podziękowania dla szkoły muzycznej i jej reprezentantów przemówienie Ewa Rawa przemówienie wicewojewoda przemówienie burmistrz widok na gości Oliwier Świercz - potrójny laureat laureaci laureaci laureaci laureaci laureaci laureaci laureaci laureaci zgjęcie grupowe laureaci laureaci laureaci