23 stycznia 2024

„Umiem i chcę ratować”

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze organizuje konkurs pt. „Umiem i chcę ratować”, skierowany do uczniów szkół podstawowych: klas VI-VIII oraz uczniów szkół średnich z terenu województwa lubuskiego.

Jego celem jest promocja wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgłoszeń do udziału w konkursie można dokonywać do 15 marca 2024 r., a rozstrzygnięcie i rozdanie nagród zaplanowano w II kwartale 2024 r. Zwycięskie szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu sportowego i multimedialnego.

Głównym zadaniem konkursowym jest opracowanie i nagranie maksymalnie 5-minutowego filmu fabularnego, który obrazuje udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w jednym z trzech ognisk urazowych ze względu na rodzaj zdarzeń:

  • utrata przytomności,
  • zranienie, złamanie, oparzenie,
  • zadławienie.

Załączniki

Regulamin
Data: 2024-01-23, rozmiar: 223 KB
Karta zgłoszeniowa
Data: 2024-01-23, rozmiar: 46 KB
Zgoda rodziców na udział w konkursie
Data: 2024-01-23, rozmiar: 49 KB