17 kwietnia 2023

Test 2023, czyli badanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

szybko postępująca transformacja cyfrowa sprawia, że posiadanie umiejętności z obszaru TIK stają się coraz bardziej niezbędne w codziennym funkcjonowaniu.  Dlatego też ważnym zadaniem staje się  zadbanie o to, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do zachodzących zmian.  Aby prawidłowo zaplanować działania edukacyjne w tym obszarze, niezbędne są dane, dotyczące aktualnego poziomu rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów.

Ponownie zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym w naszym kraju przez Związek Cyfrowa Polska IT Fitness Test 2023, czyli badaniu umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Cyfrowy sprawdzian pozwala sprawdzić poziom kompetencji w obszarach takich jak:

  • sprawne korzystanie z Internetu,
  • bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
  • narzędzia do współpracy i media społecznościowe,
  • narzędzia biurowe,
  • zdolności rozwiązywania złożonych problemów.

Test przygotowano w dwóch wersjach – odpowiednio dla uczniów szkół podstawowych (zalecany dla klas siódmych i ósmych) oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ta wersja wskazana jest również dla nauczycieli, studentów i pozostałych zainteresowanych). Co ważne, test sprawdza faktyczne umiejętności, a nie tylko wiedzę.

Do przeprowadzenia sprawdzianu potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu.

Zachęcamy uczniów do udziału w IT Fitness Test.

Dodatkową zachętą są nagrody – laptopy oraz tablety, które zostaną przekazane dla uczniów i nauczycieli z najlepszymi wynikami po zakończeniu tegorocznego sprawdzaniu.

Test będzie dostępny do 31 października 2023 r. i znajdą go Państwo pod adresem: http://itfitness.eu/pl
w zakładce https://itfitness.eu/pl/strony/chce-wypelnic-test/