17 czerwca 2024

Telefon alarmowy w czasie ferii letnich

Informujemy, że w okresie ferii letnich funkcjonuje telefon alarmowy.

Dzwoniąc pod numer 784 675 096 będzie można zgłosić nieprawidłowości występujące na danym wypoczynku, które będą wymagały natychmiastowej interwencji.