6 czerwca 2024

Szkolenie „Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole ponadpodstawowej. Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole ponadpodstawowej. Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem”,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych do udziału w szkoleniu online nt.„Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole ponadpodstawowej. Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem”,  którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są aktywnym wykorzystaniem aplikacji, platform edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych.

Termin: 18.06.2024 – 25.06.2024

  • Warsztat 1 – 18.06.2024 r. g. 14.15-16.30
  • Warsztat 2 – 25.06.2024 r. g. 14.15-16.30

Organizator przyjmuje zgłoszenia najpóźniej do 9 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania miejsc.            

Szczegóły oraz zapisy na szkolenie dostępne na stronie ORE