31 sierpnia 2023

„Sprawcy z Majdanka – identyfikacja negatywna w edukacji o II wojnie światowej” – szkolenie dla nauczycieli.

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych na VII edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci.

Celem spotkania jest ukazanie możliwości, jakie w kształceniu o czasach niemieckiej okupacji stwarzają nieoczywiste źródła i dokumenty, takie jak biografie sprawców. Wykłady, dyskusje oraz warsztaty partycypacyjne, będące głównymi elementami szkolenia są więc wyjątkową okazją do poszerzenia pedagogicznych perspektyw, a także wspólnego zastanowienia się, dlaczego zwykli ludzie stają się posłusznymi wykonawcami zbrodni.

Tegoroczne wydarzenie o tytule „Sprawcy z Majdanka – identyfikacja negatywna w edukacji
o II wojnie światowej” odbędzie się już 21 października w budynku Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku.

Wszystkie niezbędne informacje wraz z programem wydarzenia i dokumentami wymaganymi do wzięcia udziału w szkoleniu dostępne są na stronie organizatora : https://www.majdanek.eu/pl/news/zaproszenie_do_udzialu_w_vii__edycji_szkolenia_dla_nauczycieli/1674

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa