8 listopada 2022

Smashed – program profilaktyki uzależnienia od alkoholu

Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem realizację w szkołach ponadpodstawowych programu SMASHED – programu profilaktyki uzależnienia od alkoholu.

Skuteczna profilaktyka uzależnień w szkole zależy od wielu czynników, np. klimatu szkoły, współpracy, wyboru form przekazu i sposobu motywacji dostosowanych do wieku odbiorcy.

Na powyższe odpowiada Program SMASHED, tj. interaktywny kurs, który w nowoczesnej formie, przedstawia historię trojga nastolatków, mający na celu uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu wśród nieletnich.

Korzystając z Programu SMASHED, nauczyciel ma sposobność przeprowadzenia uczniów przez angażującą opowieść, która może być przyczyną do rozpoczęcia dyskusji o tym, jakie ryzyka wiążą się ze spożywaniem alkoholu i jak odmawiać zaproszenia do jego konsumpcji. Program umożliwia wprowadzenie tego tematu w formie, która – przez angażowanie młodych ludzi – może osiągnąć także efekty wychowawcze i pozytywnie wpłynąć na ich postawy i zachowania.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkami: