15 września 2023

Rekrutacja do III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Solve for Tomorrow”

18 września 2023 r. startuje rekrutacja do III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow” pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Głównym celem programu „Solve for Tomorrow” jest budowanie i rozwijanie w młodzieży kompetencji przyszłości oraz przekazywanie nauczycielom wiedzy praktycznej o korzyściach ze stosowania z pracy projektowej design thinking. Poprzednie edycje Programu cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, zgłosiło się do nich ponad 1300 uczniów z całej Polski. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu nauczycieli oraz ekspertów Samsung Polska, uczestnicy wypracowali innowacyjne i wartościowe dla ich społeczności rozwiązania w obszarach klimatu, zdrowia, bezpieczeństwa i integracji. Najlepsze z nich zostały nagrodzone i zaprezentowane na uroczystej Gali Finałowej. To właśnie te sukcesy i budowane na nich historie młodych ludzi stanowią dla nas inspirację i motywację do kontynuowania programu.

Link do informacji o programie: Informacje_Solve for Tomorrow

Link do rejestracji: Rejestracja_Solve for Tomorrow

Załączniki

Harmonogram_SFT3
Data: 2023-09-15, rozmiar: 322 KB
Informacja dla nauczycieli_SFT3
Data: 2023-09-15, rozmiar: 212 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa